Dubravko Šeketa - predsjednik
Renata Ivezić - dopredsjednica
Ivica Petreković - dopredsjednik
Marica Habeković - tajnica

 

Članovi Upravnog odbora:

 

Članovi Nadzornog odbora: